In het Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum werken alleen vrijwilligers.

Als gastheer en gastvrouw heten zij u welkom, maken u wegwijs in het museum en geven u de nodige informatie. Als leraar verzorgen zij de groepslessen. Als coördinator zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Jaarlijks gaan de vrijwilligers op Schoolreis.

Wanneer u ook als vrijwilliger wilt meewerken kunt u contact opnemen met ons museum. Wij zoeken ook nieuwe leraren voor de groepslessen.

Schoolmuseum Ootmarsum zoekt vrijwilligers

Het schoolmuseum Ootmarsum beschikt over een grote groep zeer enthousiaste en actieve vrijwilligers, afkomstig uit de hele regio.

Ruim 60 vrijwilligers fungeren als gastvrouw en als gastheer en maken deel uit van diverse werkgroepen en het bestuur.

Door uitbreiding van het aanbod, verruiming van de openingsuren, uitbreiding van het aantal te geven lessen en door natuurlijk verloop is uitbreiding van het aantal vrijwilligers erg wenselijk.

Het museum is dan ook op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in contact te komen met andere mensen en daarom enkele uren per week willen fungeren als gastvrouw of gastheer om de bezoekers te ontvangen.

Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers, die les willen geven. Je hoeft hier zeker geen lerarenopleiding of zo voor gevolgd te hebben. We willen het aanbod lessen graag uitbreiden en daarom moet ons lerarenkorps worden uitgebreid. Een mooie kans om voor de klas te staan en les te geven in tafels, topografie, enz!

Voor al deze activiteiten heeft het Schoolmuseum Ootmarsum meer vrijwilligers nodig en dus zoeken we mensen die het leuk vinden om in een gezellige omgeving en met enthousiaste mensen het museum te versterken.

Hebt u belangstelling en wilt u meer informatie dan kunt terecht bij onze bestuursleden Loes Heerink (e-mail: j.j.m.heerink@gmail.com) en Hans van Zuilekom (e-mail: vanzuilekom17@gmail.com)

Wij zien naar jullie uit!

» Inlogpagina leden (voor vrijwilligers)